Klima Science Historie | 1966 - 2012 | Manabe do dnešních dnů

 Vědy o klimatu Objevy: 1966 - 2012

Zdroj obrázku  SKS CC3.0   | Německé překlady  Velký or Malý

 

 

Část 3 3

200 let vědeckého objevu o globálních klimatických změnách

Převzato z John Mason článek na SkepticalScience.com.

 

Shrnutí probíhá.

Část 2 <

 

 

plná Series

 

CO2.Země  Část 1: 1820 - 1930 | Fourier Arrhenius  [SKS 1]

CO2.Země  Část 2: 1931 - 1965 | Hulburt na Keeling  [SKS 2]

CO2.Země  Část 3: 1966 - 2012 | Manabe k současnému dni  [SKS 3]

SKS  Historie vědy o klimatu (1820 až po současnost | Dlouhá verze)

 

Příbuzný

 

AIP  Weart | Objev globálního oteplování (online kniha)

CO2.Země  Weart | Objev globálního oteplování