Klima Science Historie | 1966 - 2012 | Manabe do dnešních dnů

Vědy o klimatu Objevy: 1966 - 2012

Zdroj obrázku SKS CC3.0 | německý Translatiion Velký or Malý

Část 3 3

200 let vědeckého objevu o globálních klimatických změnách

Převzato z John Mason článek na SkepticalScience.com.

Shrnutí probíhá.

Část 2 <<

plná Series

CO2.Země Část 1: 1820 - 1930 | Fourier Arrhenius [SKS 1]

CO2.Země Část 2: 1931 - 1965 | Hulburt na Keeling [SKS 2]

CO2.Země Část 3: 1966 - 2012 | Manabe k současnému dni [SKS 3]

SKS Historie vědy o klimatu (1820 až po současnost | Dlouhá verze)

Příbuzný

AIP Weart | Objev globálního oteplování (online kniha)

CO2.Země Weart | Objev globálního oteplování