Atmosféra není jedinou nádrž pro emise civilizace uhlíku. Tato stránka přináší oceány do obrazu. V delších časových měřítcích, většina z carbn emitovaného dnes skončí v oceánu.

Okyselování oceánů: Vysvětleno v 60 sekund

Zdroj WXhift | Indikátory klimatu: okyselování oceánů [web + Youtube]

CO2 Minulost.  CO2 Současnost, dárek.  CO2 Budoucnost.