Atmosféra není jediným rezervoárem civilizačních emisí uhlíku. Tato stránka přináší oceány do obrazu. V delších časových měřítcích skončí většina dnes emitovaných uhlovodíků v oceánu.

 

 Okyselování oceánů: Vysvětleno v 60 sekund

 

Zdroj WXhift | klimatické ukazatele: okyselování oceánů [web + Youtube]

 

CO2 Minulost.  CO2 Současnost, dárek.  CO2 Budoucnost.