Atmosféra není jedinou nádrž pro emise civilizace uhlíku. Tato stránka přináší oceány do obrazu. V delších časových měřítcích, většina z carbn emitovaného dnes skončí v oceánu.

Okyselování oceánů: Vysvětleno v 60 sekund

Zdroj WXhift | Indikátory klimatu: okyselování oceánů [web + Youtube]

CO2 Past. CO2 současnost. CO2 Future.