Citace a reference v celé EU CO2 Webové stránky Země jsou shrnuty níže.  Informace v hranatých závorkách označují stránky, kde se citace objevuje. Tento seznam se postupně rozšiřuje a v současné době se nejedná o ucelený seznam všech citací uvedených na webu.  

 

McGee, MJ (2017). Učení pro planetární obývatelnost: Studie živé zkušenosti s vedoucími vědci ze Země. (Diplomová práce, Royal Roads University, Victoria, Kanada). Citováno z https://dx.doi.org/10.25316/IR-67  [Denní CO2]

NOAA-ESRLGMD. (2020, 26. ledna). Weclome to Mauna Loa Observatoř. (Webová stránka). Citováno z https://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/ [Denní CO2]

Tans, P., & Bolin, B. (2006). Na památku Charlese Davida Keelinga. Tellus: Série B, 329-330. doi: 10.1111 / j.1600-0889.2006.00194.x [Denní CO2

Volk, T. (2008). COrostoucí: největší ekologická výzva na světě (Brožované vydání z roku 2010). Cambridge, MA: MIT Press. [Denní CO2