Michael Jackson Země Song Live (1997)

Michael Jackson se mísí péči pro zemní práce, zvířat i lidí v sugestivní a dramatické představení "Země píseň" v Mnichově, Německo.

 

 Video Zdroj  YouTube | Kelly Gentili

 

Earth Song a toto představení procházejí minulými složitými realitami a konflikty, kde si lidé navzájem škodí a Zemi. Zaměřují spíše na naději než na skutečný způsob, jak situaci změnit. Ale toto je umění performance, ne akademický výzkum nebo politika životního prostředí.

Lidské reakce publika a divadelních herců připomínají, že lidé se zdánlivě opačnými okolnostmi mohou sdílet podobnou touhu po mírovém soužití - touhu, která může být buď viditelná na povrchu, nebo hluboce potlačená. Video je zde zveřejněno jako vysokoenergetická připomínka společných rysů, které mohou, pokud jsou využity, podpořit akce, které mohou pokročit v pokroku ve vzájemně propojených výzvách vztahů země-člověk a vztahů mezi národy.

Píseň "Země Song" byl propuštěn listopadu 27 1995, na albu Michaela Jacksona Historie: minulost, současnost a budoucnost, Book I.

 

 

Wikipedia  píseň Země

MetroLyrics  Země Texty písní

YouTube | Gina Trixiii  Earth Song Live in München (1999)