Reakce lidstva na změnu klimatu a souvisejících globálních problémů v oblasti životního prostředí zahrnuje mnoho účastníků, a mnoho druhů účastníků. A existuje mnoho vzájemně propojené díly pro odpověď. CO2.Earth kusy částí dohromady do osmi krocích. Cílem je poskytnout jednotlivcům vstupní bod pro pochopení globální měřítko reakce lidstva.

Prezentaci kousky jako osmi krocích naznačuje krok za krokem pořadí. Některé sekvenční existuje, ale realita není tak jednoduché. Tam je spousta looping zpět a skokem vpřed. Možná zjistíte, že chybí některé aspekty odpovědi lidstva. Je to jen zjednodušený popis, který usnadňuje pochopit typy prvků, které tvoří reakci lidstva. Tyto kroky jsou uvedeny níže.

KROK 1 Identifikace problému

KROK 2 Nastavit konečný cíl

KROK 3 Základy stabilizační

KROK 4 Svět Engagement

KROK 5 Světové Cíle

KROK 6 transformační změny

KROK 7 stabilizace Watch

KROK 8 Promítat, Recruit, Nastavit, zlepšit