Odpověď lidstva na změnu klimatu a související globální problémy životního prostředí zahrnuje mnoho účastníků a mnoho druhů účastníků. A odpověď má mnoho vzájemně propojených částí.  CO2.Earth rozděluje součásti dohromady do osmi kroků. Cílem je poskytnout jednotlivcům vstupní bod pro pochopení globálního rozsahu reakce lidstva. 

Prezentace bloků jako osmi kroků naznačuje postupnou sekvenci. Nějaké řazení existuje, ale realita není tak jednoduchá. Existuje spousta smyček zpět a skákání vpřed. Možná zjistíte, že některé aspekty reakce lidstva chybí. Je to jen zjednodušený popis, který usnadňuje pochopení typů prvků, které tvoří odpověď lidstva. Kroky jsou uvedeny níže.

KROK 1  Identifikace problému

KROK 2  Nastavit konečný cíl

KROK 3  Základy stabilizační

KROK 4  Svět Engagement

KROK 5  Světové Cíle

KROK 6  transformační změny

KROK 7  stabilizace Watch

KROK 8  Promítat, Recruit, Nastavit, zlepšit