Zaměříme-li se na změnu klimatu jako problém, hlavním motorem se hromadí emise CO2, které udržují tlačí atmosférické koncentrace vyšší.

"Kumulativní emise CO2 do značné míry určuje průměrné globální oteplení povrchu pozdní 21st století a mimo ni. Projekce emisí skleníkových plynů kolísat v širokém rozmezí, v závislosti jak socio-ekonomického rozvoje a klimatické politiky. "

~ IPCC (2014, str. 8)

CO2.Earth přináší fokus ke kritickému problému "stoupající CO2. ' To také situuje tento problém mezi širší pole globálních problémů v oblasti životního prostředí. Tento širší kontext je poskytována obsah souvisí s Roční Greenhouse Gas Index"The Great Acceleration" (viz "GA" Karta na této straně) a planetární Hranice, Každý problém se jeví identifikovat problém ve vztahu mezi lidstvem a systému Země. Učení o problémech může nabídnout příležitost ke zlepšení naší kolektivní vztah k zemi.

Tento "problém identifikace" jsou uvedeny některé z dimenzí klimatu a dalších globálních problémů životního prostředí. Nabízí nástupním místem odpovídat na otázky, jako jsou tyto:

  • "Jaký problém nebo problémy existují?
  • "Jaká jsou rizika?
  • Jak víme, že tyto věci?