Pokud se zaměříme na změnu klimatu jako na problém, klíčový ovladač se hromadí CO2 emise, které stále zvyšují atmosférické koncentrace.

 

"Kumulativní emise CO2 do značné míry určuje průměrné globální oteplení povrchu pozdní 21st století a mimo ni. Projekce emisí skleníkových plynů kolísat v širokém rozmezí, v závislosti jak socio-ekonomického rozvoje a klimatické politiky. "

~ IPCC (2014, str. 8)

 

CO2.Earth zaměřuje se na kritický problém „rostoucího CO“2" Rovněž tento problém staví mezi širší škálu globálních environmentálních problémů. Tento širší kontext poskytuje obsah související s Roční Greenhouse Gas Index"The Great Acceleration" (viz "GA" Karta na této straně) a planetární Hranice. Zdá se, že každý problém identifikuje problém ve vztahu mezi lidstvem a pozemským systémem. Učení o problémech může nabídnout příležitost zlepšit náš kolektivní vztah se zemí. 

Tento "problém identifikace" jsou uvedeny některé z dimenzí klimatu a dalších globálních problémů životního prostředí. Nabízí nástupním místem odpovídat na otázky, jako jsou tyto:

  • "Jaký problém nebo problémy existují?
  • "Jaká jsou rizika?
  • Jak víme, že tyto věci?