Pokud se zaměříme na změnu klimatu jako na problém, klíčový ovladač se hromadí CO2 emise, které stále zvyšují atmosférické koncentrace.

"Kumulativní emise CO2 do značné míry určuje průměrné globální oteplení povrchu pozdní 21st století a mimo ni. Projekce emisí skleníkových plynů kolísat v širokém rozmezí, v závislosti jak socio-ekonomického rozvoje a klimatické politiky. "

~ IPCC (2014, str. 8)

CO2.Earth zaměřuje se na kritický problém „rostoucího CO“2. ' To také situuje tento problém mezi širší pole globálních problémů v oblasti životního prostředí. Tento širší kontext je poskytována obsah souvisí s Roční Greenhouse Gas Index"The Great Acceleration" (viz "GA" Karta na této straně) a planetární Hranice, Každý problém se jeví identifikovat problém ve vztahu mezi lidstvem a systému Země. Učení o problémech může nabídnout příležitost ke zlepšení naší kolektivní vztah k zemi.

Tento "problém identifikace" jsou uvedeny některé z dimenzí klimatu a dalších globálních problémů životního prostředí. Nabízí nástupním místem odpovídat na otázky, jako jsou tyto:

  • "Jaký problém nebo problémy existují?
  • "Jaká jsou rizika?
  • Jak víme, že tyto věci?