Co environmentální podmínky musí existovat systém zemského klimatu stabilizovat? CO2.earth uvádí několik základních konceptů pro porozumění stabilizaci klimatu v systémech zemin kontextu. Vezměme si následující odkazy zde v kroku 3 možnou startovní místo. Je to zdaleka vyčerpávající nebo hotové.