Jaké podmínky prostředí musí existovat pro stabilizaci klimatického systému Země?  CO2.earth představuje několik základních konceptů pro pochopení stabilizace klimatu v kontextu zemských systémů. Zvažte odkazy zde v kroku 3 jako možné výchozí místo. Není to ani zdaleka úplné nebo dokončené.