K řešení globálních problémů v oblasti životního prostředí, že naše druhy a planeta čelí, svět potřebuje být zaměstnány. Celé lidstvo musí být zapojen. Vlády jednotlivých států jsou zapojeni.

196 země