Svět má konečným cílem aby se zabránilo nebezpečným zasahování do klimatického systému, Dřívější stránky na některé Základní informace o klimatu systém a fóra, aby se zapojily pro učení, reagovat a inovovat řešení. Co chybí? Co je ještě potřeba? Musíme vyčíslit cíl a dát data na něm. Stejně jako s něčím, toto může generovat pozornost a energii mezi různými jednotlivci a skupinami se rychle přesunout směrem k výsledku, který je široce vnímán jako žádoucí a důležité.

Na změnu klimatu, světových institucí, členských států UNFCCC zejména ukázaly silnou podporu pro měřitelné cíle (vyhnout se 2 ° C) a datum (nyní i navěky). Na druhé straně mince, teplota trajektorie je silný a bude vyšší než 2 ° C v případě dostatečné změny v lidských činností, které nejsou prováděny dostatečně brzy.

Tady, "Stabilizace Krok 5" udělá krok zpět k zavedení "vyhnutí se 2 ° C 'cíl, jiné cíle teplota a některé další druhy cílů. Zda nebo ne 'vyhnout 2 ° C' udržuje širokou podporu, kterou má teď, to může pomoci pokročit s očima dokořán. Dále, vícenásobné cíle mohou být komplementární a užitečné.