Svět má konečným cílem aby se zabránilo nebezpečným zasahování do klimatického systému. Předchozí stránky pokrývají některé Základní informace o klimatu systém a fóra, aby se zapojily pro učení, reagování a inovaci řešení. Co chybí? Co je ještě potřeba? Musíme kvantifikovat cíl a stanovit datum. Stejně jako cokoli jiného to může generovat soustředění a energii mezi různými jednotlivci a skupinami k rychlému posunu k výsledku, který je obecně považován za žádoucí a důležitý.

Pokud jde o změnu klimatu, světové instituce, zejména členské státy UNFCCC, naznačily silnou podporu měřitelného cíle (vyhněte se 2 ° C) a data (nyní a navždy). Na druhé straně mince je teplotní trajektorie silná a překročí 2 ° C, pokud nebudou dostatečně brzy provedeny dostatečné změny v lidských činnostech.

Tady je „Stabilizační krok 5“ krokem zpět a zavádí cíl „vyhnout se 2 ° C“, další teplotní cíle a některé další typy cílů. Ať už „vyhnout se 2 ° C“ zachová širokou podporu, kterou má nyní, může pomoci pokročit vpřed s otevřenýma očima. Více cílů může být dále doplňkových a užitečných.