"Stabilizace Aktualizace"

přes CO2.Země

Údaje celé Země. , , poslal měsíční

Email
Telefonní číslo (Kód země + číslo mobilního telefonu)
Jméno
Příjmení