atmosférický CO2

prosinec 2020

413.95
díly na milion (ppm)

Mauna Loa Hvězdárna, Havaj (Scripps UCSD)

Předběžný daTa vydala Ledna 6, 2021